EducationResearch

Two papers at Umeå University’s Pedagogical Conference

The papers Lärande för yrkesrollen: Värdet av affärsmässigt tänkande inom dagens ingenjörsutbildning and Näringslivssamverkan för ökat aktivt lärande och konkret värdeskapand have been accepted for presentation at Umeå University’s Pedagogical Conference in October.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *