Paper accepted at 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

The paper Lärande för ingenjörsrollen: Ömsesidigt värdeskapande i samverkan mellan utbildning och näringsliv has been accepted at the 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar in Uppsala, Sweden, November 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *