Exjobbsredovisningar mars 2021

Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design vid Umeå universitet presenterar examensarbeten den 26 mars. På grund av universitetets policy kring att publika evenemang inte ska genomföras under vårterminen 2021, så kommer alla redovisningar att ske online via Zoom.

Alla är välkomna!

Körschema

26 mars, 2021 kl 8:10-16:00
Plats (samma för hela dagen): Endast Zoom
Online: https://umu.zoom.us/j/66865618981 (passcode: ID-Exjobb)

8:10
Informellt försnack, tekniktest och uppkoppling av deltagare.
Välkomna!

8:20
Isidor Nygren
Analysing usability testing solutions for teacher-student interfaces
I samarbete med ITS
Since the advent of interfaces, usability as a concept has been researched and developed thoroughly, but its precise usage for a wide range of different systems might be hard to navigate. This paper describes the process of navigating the large amount of research in usability development, as well as implementing and comparing a set of tools provided by previous researchers.
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
Länk till redovisningen (live)

9:10
Niclas Brynolfsson
Investigating a gesture based interaction model: Controlling a truck with the help of gestures
I samarbete med RISE
Vad ska man tänka på ifall man skapar en intuitiv gestbaserad interaktionsmodell för att styra en självkörande lastbil då man står utanför? Det här examensarbetet tillsammans med RISE kollar ifall detta är möjligt, och förslag till vad man ska tänka på då man designar ett sådant system.
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
Länk till redovisningen (live)

12:00
Lunch

13:00
Magnus Wallin
Encouraging Sustainable Choices when Charging Electric Vehicles: A Study in the Effectiveness of Nudging and Onboarding
I samarbete med Daresay Umeå
As the sales of Electric Vehicles are rising, so is the strain on the electricity grid and the sustainable sources supplying it. This study investigates if nudging or onboarding can be used to encourage the owners of electrical vehicles to charge their vehicles in a more sustainable manner.
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
Länk till redovisningen (live)

13:50
Erik Frängsmyr
Cognitive Optimization of Interactive Process Control: Evaluating Operator Motivation in Industrial Environments
I samarbete med Forskningsprojektet Interaktiv processtyrning på TFE
Motivation is not something that we can take for granted. Some would say that motivation in the workplace is key for optimal performance and production. This master thesis looks into how shift-based operators in industrial work environments can sustain motivation, with the help of Self-Determination Theory, looking deeper into Autonomous motivation and how this can be a change in how operators perform.
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
Länk till redovisningen (live)

14:40
Paus

15:00
Johanna Lindblad
Development of a Cloud-based System to Store and Analyze Time Series Data and Evaluate Performance in Read and Write Operations of Two Types of Databases
I samarbete med Knightec, Örnsköldsvik
Hur kan man hjälpa industriföretag att hantera stora mängder tidsseriedata med hjälp av smarta lösningar utvecklade med hjälp av Amazon Web Services?  Detta arbete visar på en möjlig lösning och tar även upp för- och nackdelar med att använda en relations- respektive tidsseriedatabas.
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
Länk till redovisningen (live)

15:50
Avslutning


För mer information eller frågor, kontakta examinator och kursansvarig: Thomas Mejtoft


Information till exjobbare:
Information kring processen efter själva redovisningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.