Exjobbsredovisningar juni 2021

Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design vid Umeå universitet presenterar examensarbeten den 3 juni, 4 juni och 22 juni. Vi kämpar för att minska smittspridningen och det och på grund av universitetets policy kring att publika evenemang inte ska genomföras under vårterminen eller sommaren 2021, så kommer alla redovisningar att ske online via Zoom.

Alla är välkomna!

Körschema

3 juni, 2021 kl 8:00-17:00
Plats (samma för hela dagen): Endast Zoom
Online: https://umu.zoom.us/j/66865618981 (passcode: ID-Exjobb)

8:00
Informellt försnack, tekniktest och uppkoppling av deltagare.
Välkomna!

8:15
Oscar Heimdahl Pettersson
UI of Search on Video Assets – Development of Advanced Features
I samarbete med Codemill
In the cloud based video post-production industry, video files possessing large amounts of metadata is very common. In this thesis a high fidelity prototype is developed of a search feature on said video assets. The prototyping process consisted of iteratively designing prototypes with more and more fidelity, with design choices supported by user testing and expert evaluation. The final prototype features a faceted search system of checkboxes and search tags for different video properties.
The presentation will be held in English
Länk till redovisningen (live)

9:10
Christina Metcalfe
Comparing users experience of a chatbot and a voice assistant – In a help desk environment
I samarbete med SEB
Which aspects are important to look at when upgrading a chatbot to a voice assistent? This thesis aims to look at which tasks benefit from becoming implemented as a voice user interface (VUI). A comparison between a chatbot and a voice assistant has been made in order to find which application provides the highest usability score.
The presentation will be held in English
Länk till redovisningen (live)

10:00
Paus

10:15
Frida Ylitalo
Developing a digital sales process with help of the See-Think-Do-Care model
I samarbete med Exenze Active
An important part of sales is the customer meeting, the interaction between customer and seller. Digital commerce presents us with new sales situations. To succeed with sales and give customers a good shopping experience, a well-thought-out sales flow is needed. But what does that sales flow look like? During this presentation, we investigate digital sales processes for mobile games, based on the marketing framework See-Think-Do-Care.
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
Länk till redovisningen (live)

11:10
Jakob Persson
How to annotate in video for training machine learning with a good workflow
I samarbete med Codemill
I produktionen av en film eller TV-program så kan man idag använda sig utav bildigenkänningsprogram för att hitta specifika objekt, scener eller personer. Men det fungerar inte alltid till 100%, för att det ska fungera bättre så behövs dess algoritmer tränas upp på data. Detta arbete undersöker om det är möjligt att skapa ett verktyg där man kan annotera objekt och personer i video som sedan kan används för att träna algoritmer för bildigenkänningsprogram.
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
Länk till redovisningen (live)

12:00
Lunch

13:00
Amanda Engström
Can an interactive application help novice users? Investigating users experience in early usage of a teach pendant
I samarbete med ABB
This thesis aimed to investigate the user experience for novice users in manoeuvring and setting up ABB’s industrial robots with the OmniCore FlexPendant. With the goal of constructing an interactive application that would aid the user in early usage of the teach pendant.
The presentation will be held in English
Länk till redovisningen (live)

13:50
Paus

15:00 (observera tiden)
Matilda Näsén
How to design remote usability testing tools to support and enhance moderators skills
I samarbete med Mina Bästa Polare
Användbarhetstestning på distans ställer höga krav på moderatorer såväl som deras verktyg. Detta examensarbete har undersökt processen av moderated remote usability testing, moderatorns roll och färdigheter som krävs för att vara en bra moderator och hur digitala verktyg kan designas för att stötta moderatorn i processen. 
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
Länk till redovisningen (live)

15:55
Linus Ström
Creating an endless procedural game world that is realistic and purposeful
I samarbete med Blast Bit Enterprises
Interested in building 3D games but don’t have time to manually build a plethora of levels? This paper gives you a walkthrough on how to go from a bunch of numbers in an array to a realistic and purposeful game world.
The presentation will be held in English
Länk till redovisningen (live)

16:50
Avslutning


4 juni, 2021 kl 8:00-12:00
Plats (samma för hela dagen): Endast Zoom
Online: https://umu.zoom.us/j/66865618981 (passcode: ID-Exjobb)

8:00
Informellt försnack, tekniktest och uppkoppling av deltagare.
Välkomna!

8:15
Wilhelm Ackermann
The Impact of Spatial User Interface Integration within Strategy Games
I samarbete med Paradox Interactive
Strategispel har många konventioner som är annorlunda från andra spel, och strategispel har stort beroende av paneler och fönster för att spelas. Men vad händer när man bygger in spelelement inuti spelets värld istället, och försöker gå undan beroendet av fönster som är fast på skärmen?
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
Länk till redovisningen (live)

9:10
Simon Johansson
Developing tools for streamlining the map creation process in Minecraft
I samarbete med House of How
My thesis is about the study of developing tools for streamlining the map creation process in the game Minecraft. House of How is one of the authorized and leading third-party studios that develop microtransactions for the Minecraft Marketplace, ‘maps’ being one of the possible purchases. In collaboration with them, I’ve done this study and developed a tool to help them create maps easier.
The presentation will be held in English
Länk till redovisningen (live)

10:00
Paus

10:15
David Eriksson
Integrating third party APIs as a microservice
I samarbete med Senseworks
The Integrations project details the process of introducing new functionality to Link VIsualizer through third party APIs in the form of a microservice.
The presentation will be held in English
Länk till redovisningen (live)

11:10
Albin Frick
From Design to Code: A Study on Generating Production Code From User Interface Design Software
I samarbete med Knowit
Exjobbet har bestått av research av webbteknologier för att enkapsulera kod i komponenter som fungerar för många webbutvecklingsprojekt. En prototyp har byggts som dynamiskt bygger webbkomponenter från design programmet Figma. Användartest har iterativt utförts på prototypen där fel har hittats och rättats till. Exjobbet tar också upp metoder för att försäkra sig om att verktyget är effektivt.
The presentation will be held in English
Länk till redovisningen (live)

12:00
Avslutning

14:00
Examensceremoni för inbjudna


22 juni, 2021 kl 8:00-17:10
Plats (samma för hela dagen): Endast Zoom
Online: https://umu.zoom.us/j/66865618981 (passcode: ID-Exjobb)

8:00
Informellt försnack, tekniktest och uppkoppling av deltagare.
Välkomna!

08:10
Nils Sundberg
Exploring machine learning as a method to offer input validation in user interfaces
I samarbete med ITS
Antagning has a function which allows its users to upload documents such as grades. Currently, these documents need to be reviewed manually by an administrator. ITS has explored the possibility to use machine learning to do the initial read of the document, thus reducing the work load on the administrators. This study explores the possibility to implement machine learning directly in the user interface of Antagning’s document upload page. This as a way to allow the user to see the AI’s reading of the document, allowing them detect possible issues with the document before it is sent for processing.
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
Länk till redovisningen (live)

09:00
Frida Andersson
Designing UI for color correction and grading tools for the web-based program Accurate Video
I samarbete med Codemill
I arbetet med inspelat material i Post-Produktion, inom exempelvis reklam, dokumentärer, serier, spelfilm och musikvideos, redigeras dessa för att få det utseende och uttryck som är tänkt att förmedla till tittaren. Regeringsarbetet utförs av yrkesgruppen colorister och arbetet kallas color correction och grading. Syftet med exjobbet var att designa ett användargränssnitt för color correction och grading verktyg för det webbaserade programmet Accurate Video, vilket skulle uppfylla målen och behoven hos personer inom detta arbetsområde, dvs. colorister.
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
Länk till redovisningen (live)

09:45
Paus

10:00
Karolina Södergren
Kreativitet och distansmöten
Ett examensarbete på Högskoleingenjörsprogrammet i Medieteknik
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
Länk till redovisningen (live)

10:25
Sam Zadeh Darrehshourian
Designing external HMI on autonomous truck’s – Effects of truck speed, content size, and signal timing activation on stopping intent
I samarbete med Scania
The technological advancement has resulted in autonomous vehicles becoming more of a reality today than ever before. As we are taking the next step into the future with autonomous vehicles, we are leaving the drivers behind. With the takeoff towards driverless vehicles, we need to find solutions fulfilling the human communication cue that will be left behind. 
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
Länk till redovisningen (live)

11:15
Dardan Dauti
Designing eHMIs for automated trucks: Effects of distance and placement on the content type of eHMI while showing an automated driving mode.
I samarbete med Scania
För att autonoma fordon ska kunna introduceras på allmänna vägar behöver de kunna kommunicera med sin omgivning. Detta kan göras genom flera olika gränssnitt, vilket är det som undersöks i detta examensarbete. Mer specifikt kommer signalen för lastbilens självkörande läge att förmedlas via olika gränssnitt, och undersöka om distans och placeringen av gränssnittet har en påverkan på hur lätt det är att förstå signalen.
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
Länk till redovisningen (live)

12:00
Lunch

12:45
Petter Skogh
Designing UI for non-professional level creation regarding location-specific mobile games
I samarbete med Exenze
För att sälja platsspecifika mobilspel till uteplatser som campingar, parker och lekplatser så behövs verktyg som tillåter icke-professionella kunder att skräddarsy spelet för sin egen omgivning. I detta examensarbete har ett sådant verktyg skapats åt Exenze platsbaserade mobilspel Oknytt – Jakten på amuletten. Syftet med arbetet var att skapa ett användargränssnitt som tillåter Exenze kunder att skapa roliga, engagerande och säkra banor på sin egen plats.
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
Länk till redovisningen (live)

13:35
David Eriksson
Streamlining Workflow of Photo Verification Using Machine Learning
I samarbete med Bower
Med bowers app kan användare registrera egna återvinningsstationer att återvinna på för att tjäna rabatte eller pengar. Denna registrering sker med en bild som skickas in för verifiering. Detta examensarbete har utforskat möjligheten att automatisera denna process eventuellt effektivisera den.  Detta har gjorts med hjälp utav AI där modeller har tränats för att kunna verifiera bilder av sopstationer.
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
Länk till redovisningen (live)

14:20
Paus

14:35
Vincent Odoemelam

Visualization of benchmarking of financial data
I samarbete med Senseworks.io
Vilket visualiseringsverktyg bör vi använda vid jämförelser av finansiell data? Kan man bara använda en tabell med data eller är det mest effektiva sättet att stoppa in all i en graf? Men vilken graf är i så fall bäst? låt oss ta reda på det!
The presentation will be held in English
Länk till redovisningen (live)

15:25
Hedvig Björklund
How to efficiently onboard new users to a complex Saas solution for data analytics?
I samarbete med Senseworks
How can a user be onboarded seamlessly to a new complex Saas solution for data analytics? This thesis covers how different design principles and onboarding frameworks can create an efficient user flow and user interface for onboarding users to the complex data analytic tool Link.
The presentation will be held in English
Länk till redovisningen (live)

16:10
Paus

16:20
Evelina Malmqvist
How can we improve the user experience regarding avatars in an audience response system?
I samarbete med Mentimeter
This thesis investigates how to handle avatars when creating quizzes as a presenter or joining as an audience member in a web-based audience response system. What are the users’ needs? Can avatar customization enhance the experience, and what should be taken into consideration regarding perceived anonymity?
Redovisningen kommer att genomföras på svenska

Länk till redovisningen (live)

17:05
Avslutning


För mer information eller frågor, kontakta examinator och kursansvarig: Thomas Mejtoft


Information till studenter som redovisar sitt examensarbete:
Information kring processen efter själva redovisningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.