DBT-redovisningar 2023

Interaktion och Design presenterar DBT-redovisningar 2023. 10 spännande och intressanta projekt kommer att redovisas!

Tid: 8:20-13:00, 2023-05-31
Plats: Rum för lärande (Humanisthuset)

Presentationer:

08:20 Team 3 – Music Quiz
08:45 Team 2 – System för ritnings baserat brandskyddsarbete
09:10 Team 1 – Kurr Ad Manager
09:35 Team 4 – Compis
10:00 Paus
10:20 Team 6 – Stack Pal
10:45 Team 7 – Vägen tillbaka till klassrummet
11:10 Team 8 – Digital Fotovägg
11:35 Paus
11:50 Team 9 – AR-memory for barn
12:15 Team 10 – Sentax Ski Monitor
12:40 Team 5 – CommuniQuiz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *