Produktutveckling i medieteknik med metoden design-build-test (DBT-kursen)

Välkomna till DBT-kursen på ID-programmet.

Det är många som brukar ha frågor och funderingar kring DBT-kursen i förväg eftersom ni ofta har hört talas om den. Jag ska försöka besvara några av frågorna här!

Q: Vad handlar kursen om?

A: Kursen går (lite förenklat) ut på att ni ska göra ett projekt i grupp under hela terminen. Eftersom ni kommer att ha mer tid i schemat för projektet under andra halvan så är oftast starten lite lugnare och mer arbere är fokuserat till mars-april-maj. Ni ska göra lite andra uppgifter också (både individuella och i grupp), men det stora arbetet är projektarbetet. I samband med att antagningen blir klar runt jul så kommer ni att få tillgång till kursplattformen där det finns instruktioner för dessa uppgifter. Schemat finns (oftast) tillgängligt från mitten av december, så det går att söka rätt på i TimeEdit
Kursplan och allmän information om kursen finns också tillgänglig på univerietets webb.

Q: Finns det några krav på projektet?

A: Ja, självklart finns det krav på projektet. Det ska framförallt vara ett ID-inriktat projekt, vilket är relativt brett. Det kan vara ett designprojekt, det kan vara ett digitalt utvecklingprojekt och det kan vara ett konceptuellt projekt. Det som framförallt är viktigt är att projektet stöttar er i att kunna jobba med hela DBT-processen, dvs ni ska kunna designa, bygga och testa något.
Projekten ska genomföras i samarbete med en extern partner, dvs ett företag eller eller forskningsgrupp eller någon annan beställare. Om gruppen inte hittar något projekt (vilket brukar vara sällsynt) så kommer ni självklart att få stöd i att hitta ett projekt, så ni behöver aldrig vara orolig för det.
Det brukar alltid finns idéer på lager, så hör av er om ni vill ha tips!

Q: Grupperna, vad gäller för dem?

A: Det är ett grupprojekt, dvs det ska genomföras i en grupp (4-5 deltagare). Jag kommer tyvärr inte att kunna godkänna att man jobbar i par eftersom det går mot de krav som kursen har. I undantagsfall så kommer ni att få jobba 3 eller 6 stycken i en grupp (om det till exempel blir ojämna grupper).
Ni får på denna kurs bestämma grupperna själva. MEN: Det viktigaste att veta är att alla på kursen kommer att få en grupp att jobba i, dvs inga grupper är bestämda eller helt fasta förrän kursen dragit igång och alla har en grupp. Dvs, ni måste alltid vara beredd att ta med fler personer i gruppen. Detta är något som alltid har löst sig och det är viktigt att ni är väldigt flexibla kring detta!
En bra mix av både kunskaper och bakgrunder brukar vara att föredra framför mer homogena grupper av t.ex. bara kvinnor eller bara män. Det kan vara värt att tänka på, men inget som jag kommer göra annat än att kommentera. Om man har en grupp som är mer homogen är det viktigt att man i slutrapporten diskuterar detta och hur det kan ha påverkat resultatet av projektarbetet.

Q: Vad kan vi göra innan kursen börjar?

A: Först så vill jag betona att ni inte behöver göra något innan kursen börjar, men det är ofta de som vill börja leta projekt och diskutera grupper innan juluppehållet och det är helt ok! Därför så är detta något som vi idag uppmuntrar att ni gör (med reservation kring det som står ovan vad gäller grupperna).
Fundera gärna över projekt i samarbete med företag i regionen, nationellt eller internationellt. Vi har på kursen erfarenhet av alla dessa typer av projekt!
MEN det är inte några som helst problem att komma till kursen utan grupp eller projekt, det finns tid för att lösa detta när kursen börjat.

Q: Vad behöver företagen veta när jag pratar med företagen nu i början av projektet?

A: Det är några punkter som kan vara bra att tänka på när ni pratar med företagen:
(1) Arbetet som ni kommer att göra är inom ramen för en kurs. Den totala tiden som finns att tillgå är 4-5 x 7,5hp, vilket ungefär motsvarar omfattningen av ett normalt exjobb. Dock så har ni träffar och ett par individuella uppgifter också att genomföra.

(2) Den stora redovisningen kommer att vara på universitetet tillsammans med alla andra projekten, men det är självklart fritt för er att redovisa på företaget (men det är något som ni gör upp med dem om). Det uppmuntras att ni bjuder in företaget till redovisningen på universitetet om de har möjlighet!

(3) Ni vill kanske ha möjlighet att sitta på företaget, allt från en period mer intensivt till t.ex. en dag i veckan eller liknande. Det brukar vara lärorikt att vara en del av deras miljö om ni har möjlighet att vara där. Det är självklart bara möjligt om företaget är i Umeå eller i närheten. Om företaget är på en annan plats i Sverige eller utomlands så kommer vi från univeristetets sida tyvärr inte ha möjlighet att bidra med resepengar. Men det brukar vara något som många företag är villiga att göra för att ni ska komma och besöka, arbeta eller redovisa på plats. Prata med dem om det om det skulle vara aktuellt!

Q: Finns det något bra verktyg för videokonferens om vi väljer ett företag utanför Umeå?
A: Ja, det finns många möjligheter att kommiunicera över distans genom de verktyg som ni brukar använda, t.ex. Google Meet, Teams och Skype. Men universitetet har ett (riktigt bra) verktyg som heter Zoom, som är gratis för studneter och anställda på sveriges unviersitet att använda. Detta är ett relativt använt verktyg i många länder och fungerar bra!

Lycka till och hör av er om ni har frågor!

//Thomas.

(First published by Thomas Mejtoft: 2018-11-14; Last updated: 2020-11-26)