Information till deltagare på exjobbsseminarium

Vad roligt att du kommer att vara med på ett av våra seminarium där examensarbeten på Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design presenteras. Om du inte varit med förut så finns här lite information kring upplägget av dessa seminarium. Generellt så presenteras examensarbetena på plats vid Umeå universitet, men vi försöker att på olika sätt göra det möjligt att vara med på redovisningarna på distans.

Alla är välkomna att vara med och lyssna och ställa frågor.

Upplägget på varje seminarium är följande:

Varje seminarium innefattar en exjobbsredovisning och har liknande upplägg och pågår mellan 45-60 minuter. Upplägget är följande:

  1. Kort introduktion av examinator eller handledare.
  2. Exjobbaren presenterar sitt arbete (ca. 25 min). Under själva presentationen så ber vi alla deltagare vänta med eventuella frågor.
  3. Efter presentationen kommer examensarbetet att diskuteras och en av de andra exjobbarna (diskutanten) har grundligt läst och satt sig in i examensarbetet och förberett frågor för diskussion. Denna första tid av diskussionen är reserverad för en diskussion mellan exjobbare och diskutanten (ca. 15 min).
  4. Efter denna diskussion kommer diskutanten att bjuda in publiken för att ställa frågor och kommentera. Detta görs i konstruktiv och positiv anda och är en viktig del av seminariet (ca. 5 min).
  5. Efter avslutade frågestund kommer akademiska handledaren att ge sina slutkommentarer. Även företagshandledaren (om hen är med på seminariet) har möjlighet att ge några slutord om examensarbetet.
  6. Seminariet avslutas av examinator eller handledare.

Viktigt att tänka på

Det är några saker som vi gärna ber er att tänka på när ni deltar i seminariet.

  • Undvik att komma och gå under själva seminariet. Mellan varje seminarium så kommer en kortare paus att äga rum, använd den pausen till att gå eller komma in i salen (om ni är med på plats vid redovisningen). Om ni är med på distans så kan ni självklart komma och gå som ni behagar.
  • Respektera själva presentationen. Vänta med frågor och kommentarer tills ni blir inbjudna.
  • Respektera frågestunden mellan exjobbare och diskutant och vänta med era frågor tills ni blir inbjudna.
  • Är ni med på distans. Se till att ljudet är avstängt, när ni inte är en del av diskussionen, för att inte störa seminariet.

(First published by Thomas Mejtoft: 2020-09-29; Last updated: 2021-03-26)