Exjobbsredovisningar online

På grund av den pågående Covid-19 pandemin så kommer alla redovisningar under våren 2020 genomföras online. Upplägget är väldigt likt det upplägg som vi har på våra “vanliga” exjobbsredovisningar på campus. På den här sidan så finns lite information kring hur själva online redovisningarna kommer att går till.

Generellt så är det viktigt att man kommer ihåg att själva presentationen och diskussionen/oppositionen är examinerande moment och därför är det viktigt att ni lägger tid på båda dessa delar.

Generell information om exjobb på Interaktion och Design

Upplägg av redovisningsdagen:

Zoom-rummet kommer att vara stängt och det kommer att öppnas upp på en angiven tid (ca 10 min innan första redovisningen). Därefter kommer rummet att vara öppet under hela redovisningsdagen.

De första ca 10 minuterna är till för att alla som vill vara med ska ha en möjlighet att testa tekniken. Det är också ett bra tillfälle för er som presentar att hinna prata med varandra.

Dagen börjar med en snabb introduktion av upplägget på dagen av den som är examinator.

Sen kommer dagens sessioner att rulla på. De studenter som presenterar under dagen ska var med på alla presentationer.

Upplägg på sessionerna:

Varje session innefattar en exjobbsredovisning och har liknande upplägg och omfattar mellan 45-60 min (beroende på hur många som ska genomföras under dagen).

Upplägget är enligt följande:

(1) Kort introduktion (av examinator eller handledare, ca 1 min)

(2) Presentation av exjobbet (av exjobbaren, ca 25 min)

(3) Diskussion och opposition (leds av diskutanten, ca 15 min). Ni måste fundera ut frågor och försöka få igång en diskussion under tiden. Det kommer att behövas relativt många frågor och följdfrågor.

(4) Frågor från publiken (bjuds in av diskutanten när hen är nöjd med svaren på frågorna och diskussionen, ca 5 min)

(5) Akademiska handledaren ger sina kommentarer (ca 5 min)

(6) Företagshandledaren (om hen finns på plats) har möjlighet att ge några slutord om exjobbet.

(7) Paus till nästa redovisning börjar (ca 10-15 min)

Utrustning:

Det finns många olika verktyg för att presentera och genomföra seminarier online. Sedan 2019 så använder vi Zoom för redovisningar, seminarier och möten. Zoom är uppbyggt kring rum där man möts och en länk till ett mötesrum på Zoom kommer att distribueras i förväg inför seminariet. Ni som redovisar kommer att göras till co-hosts (troligtvis i samband med att ni kopplar upp er mot mötet), vilket gör att ni har större befogenheter än om ni “bara” är gäster på seminariet.

Ange ett fullständigt namn när ni ansluter, detta gör det lättare för alla att följa vem som interagerar. Detta gäller så klart även de som lyssnar!

Se till att ha utrustning som fungerar. Det som är absolut viktigast är att ni har en bra mikrofon (ds inte den som är på datorn), detta han vara t.ex. ert headset från mobilen. Även en fungerande webbkamera är nödvändigt när ni presenterar. Det förutsätts att ni som presenterar under dagen har we webbkamera på under hela dagen. Det är mycket lättare att redovisa om man har möjlighet att se vilka som är med och ser deras engagemang.

Att vara diskutant:

Här finns information kring hur ni ska tänka när ni är diskutant.

Viktigt: En undermålig opposition och en dåligt genomför diskussion kommer att leda till att detta moment blir underkänt och ni kommer att behöva opponera vid ett senare tillfälle för att bli godkänd.

Externa deltagare:

Ni får bjuda in vilka ni vill till redovisningen. Ni uppmuntras att bjuda in familj, vänner och, framförallt, företaget som ni gjort exjobbet hos. Ni kan dela länken, alla som har länken han ansluta till seminariet.

Om det skulle uppstå situationer där externa deltagare stör mötet så kommer dessa att kastas ut från mötet. Detta är dock inte troligt.

Inspelning:

Era redovisningar kommer inte att spelas in. Ni har dock möjlighet att själva spela in er redovisning. Om ni vill göra det, hör av er i samband med att ni ska börja er presentation, då kommer ni att ges behörighet för inspelning.

(First published by Thomas Mejtoft: 2020-05-07; Last updated: 2020-12-07)