Publicera din rapport i Diva

Den slutliga versionen av ditt arbete ska publiceras i DiVA, ett nationellt arkiv av forskningsresultat. Efter att publiceringen är slutförd och godkänd så kommer du att kunna komma åt ditt arbete via www.diva-portal.org.

För att publicera ditt arbete så lägger du upp det här på följande adress och använder ditt UmU-ID som inloggning: http://www.ub.umu.se/publicera

Här finns en manual för publicering i DiVA att läsa. om ni vill ha ytterligare stöd än instruktionen nedan.

Det är några saker som du måste tänka på när du lägger in rapporten i DiVA för att den ska kunna publiceras korrekt:

  1. Kopiera text. Det kan bli galet när du kopierar in texter i formuläret får publicering, t.ex. abstract (radbrytningar och mellanrum kan blandas ihop, försvinna eller bli konstiga tecken). Kolla att det ser ok ut!
  2. Rätt ifylld institutionstillhörighet. Det är viktigt att informationen som berör institutionstillhörigheten blir rätt för att exjobbet ska komma till vår institution för godkännande. Ni ska fylla i “Institutionen för tillämpad Fysik och Elektronik” under “Institution, avdelning eller program” (se nedan).
  3. Externt samarbete. Eftersom ditt exjobb har utförts i samarbete med ett externt företag så ska de skrivas in (detta är viktigt eftersom programmet bedöms efter hur många av våra exjobb som skrivs i samarbete med externa företag). Om ni arbetat med en forskargrupp på ett annat universitet så anges det universitetet, om ni arbetat med en forskargrupp på Umeå universitet så anger ni “Nej”, eftersom det då genomförts “internt” på Umeå universitet).
    Skriv in namnet på det företag som ni har arbetat hos under exjobbet.
  4. Nationell ämneskategori. Välj de ämneskategorier som du tycker passar in på ditt examensarbete. Eftersom det är ett examensarbete på Interaktion och Design måste en av kategorierna vara “Interaktionsteknik”. Välj även andra läpliga ämneskategorier.
  5. Koppla personposter. Se till att namn på handledare och examinator är rätt. För att all information ska bli rätt i systemet så är det att föredra om ni kopplar personposter på handledare och examinator. Detta gör ni genom att välja “koppla personpost” (se nedan). Där kan ni söka efter er handledare (dvs. handledaren på universitetet) och efter examinator (i de flesta fall Thomas Mejtoft). Då kommer rätt person att kopplas till rätt uppgift. Om det inte skulle finns någon personpost, fyll då i detaljerna på rätt ställe direkt i formuläret.
  6. Rätt ifylld kursinformation. Det är viktigt att informationen som berör uppsatsnivå (“Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen)”), högskolepoäng (“30 hp”), utbildningsprogram (“Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design”) och själva exjobbskursen (“Examensarbete i Interaktionsteknik och design”) blir rätt (se nedan).
    Om inte den här information fylls i korrekt så är det stor sannolikhet att din rapport inte kommer att hamna hos examinator för godkännande av publiceringen, vilket troligtvis kommer att fördröja betygsrapporteringen.

När du lagt in exjobbet så kommer ansvarig examinator att få besked från systemet och kommer att rapportera betyget så fort som möjligt. Om du vill får du gärna maila när du lagt in det, det är alltid trevligt att få mail.

Grattis igen och lycka till!

//Thomas.

Rapportera gärna brutna länkar eller andra fel i denna instruktion.

(published: 2019-02-14; last updated: 2021-11-26)