Two papers presented

Posted Leave a commentPosted in Research

The papers Lärande för yrkesrollen: Värdet av affärsmässigt tänkande inom dagens ingenjörsutbildning and Näringslivssamverkan för ökat aktivt lärande och konkret värdeskapand have been presented at Umeå University’s Pedagogical Conference. More information available under Publications.