Interaktion och Design

På denna sida finns information för studenterna på Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design vid Umeå universitet. Innehållet kring akademiskt skrivande är relativt generellt och det är fritt för alla att använda för icke-kommersiella ändamål (CC BY-NC-ND).

Nedan finns en listan på olika sidor och material som har skapats för olika ändamål:

Exjobb på Intraktion och Design

Att skriva Exjobb på Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design

Review forms (en): Draft review form / Paper review form

Formailakrav på exjobbsrapporten

Att publicera i Diva

Vetenskapligt skrivande (att skriva artiklar och exjobb)

Att använda grafik och bilder från andra källor (en)

Att använda och referera skärmdumpar (en)

Skriva referenser till sekundära källor och review-artiklar (en)

Tips i att skriva i LaTeX (en)

Att skriva referenser i BibTeX (en)

Review forms (en): Draft review form / Paper review form

Produkt och tjänsteutveckling

An introduction to prototyping

Design Thinking

Utlandsstudier

Intyg inför utlandsstudier

Kurser

Information kring DBT-kursen

(First published by Thomas Mejtoft: 2018-11-16; Last updated: 2021-10-14)