Interaktion och Design

På denna sida finns information för studenter er på mina kurser. Framförallt studenter på Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design vid Umeå universitet, där jag tidigare var programansvarig. För mer generellt material kring akademiskt skrivande och liknande se följande sida: Resources and material

Exjobb på Interaktion & Design

Här finns material som är lämpligt för studenter som ska skriva sitt examensarbete på Interaktion och Design.

Att skriva Exjobb på Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design

Formailakrav på exjobbsrapporten

Att publicera i Diva

Resurser och material

På följande sida finns resurser och material lämpligt när man skriver vetenskapligt, värderar andras material mm. Även en föreläsningsserie i prototyputveckling och grundläggande mekanik för datavetare finns tillgängligt.

Resources and material


(First published by Thomas Mejtoft: 2018-11-16; Revised: 2022-05-11; Last updated: 2024-01-30)