Interaktion och Design

På denna sida finns information för studenterna på Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design vid Umeå universitet. Innehållet kring akademiskt skrivande är relativt generellt och det är fritt för alla att använda för icke-kommersiella ändamål (CC BY-NC-ND).

Exjobb på Interaktion & Design

Här finns material som är lämpligt för studenter som ska skriva sitt examensarbete på Interaktion och Design.

Att skriva Exjobb på Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design

Formailakrav på exjobbsrapporten

Att publicera i Diva

Resurser och material

På följande sida finns resurser och material lämpligt när man skriver vetenskapligt, värderar andras material mm. Även en föreläsningsserie i prototyputveckling och grundläggande mekanik för datavetare finns tillgängligt.

Resources and material


(First published by Thomas Mejtoft: 2018-11-16; Revised: 2022-05-11; Last updated: 2022-05-11)