Pedagogiskt sakkunnig och kvalitetsbedömning

Jag är tillgänglig för uppdrag som pedagogiskt sakkunnig vid befordran och anställning, kvalitetsbedömning av utbildningsprogram, mentorskap och för andra typer av bedömningar i akademiska och professionella sammanhang både på svenska och engelska. Jag har under ett antal år genomfört granskning i samband med tillsättningar och meriteringar vid ett flertal svenska lärosäten. Jag har lång erfarenhet av pedagogisk dokumentation och meritering. Jag har också vid ett antal tillfällen utfört utvärderingar av utbildningsprogram i kvalitetshöjande syfte vid Svenska lärosäten.

Jag har själv blivit bedömd två gånger i Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell och under 2017 genomförde jag den nationella kursen för pedagogiskt sakkunniga i Sverige och finns idag med på den officiella listan över pedagogiskt sakkunniga i Sverige. Jag har även ingått i det pilotprojekt som genomförts på Umeå universitet under 2019-2020 i pedagogiskt mentorskap och genomgått kursen Pedagogisk mentorskapskurs vid Umeå universitet.

Jag sätter stor vikt vid att värdera den sökandes meriter noggrant mot de kriterier som är uppsatta av respektive högskola och ger tips i mitt utlåtande kring hur portföljen kan utvecklas för att på ett bra sätt motsvara de meriter som den sökande har. Min målsättning är att leverera kompletta underlag och utlåtanden för beslut i god tid tillbaka till beslutsfattarna på ett professionellt sätt.

Min pedagogiska portfölj och pedagogiska CV (skriven 2014-2016) finns att läsa här: Pedagogisk Portfölj / Pedagogiskt CV (senast uppdaterad: 2016-05-30).

Jag tar både på mig uppdrag som anställd (lön) och genom fakturering (innehar F-skatt och kan fakturera uppdrag). Kontakta mig gärna för att diskutera detaljer.

Thomas Mejtoft
+46 (0)70 3037039
thomas.mejtoft@umu.se
thomas@mejtoft.se

Biografi

Jag är universitetslektor i Medieteknik vid institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik, Umeå universitet, programansvarig för Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design samt gästlärare vid School of Business and Law Edith Cowan Univeristy, Perth, Australien, och School of Computer Science and Engineering, Nanyang Technological University (NTU), Singapore. Under 2015 och 2016 blev jag först inplacerad som meriterad och sedan om excellent lärare vid Umeå universitet och 2016 mottog jag den Tekniska-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris för min förmåga att skapa motivation och engagera till lärande. Under 2017 genomgick jag den nationella kursen för pedagogiskt sakkunniga. Jag har en stor erfarenhet av att arbeta med pedagogisk utveckling, inom såväl utbildning som kurser, och av att skriva och granska pedagogiska portföljer. 

Kvalifikationer

Ett mer utförligt CV finns att läsa här (på engelska).

Nuvarande anställningar och uppdrag

sedan 2010: Universitetslektor i Medieteknik vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet.

sedan 2021: Ordförande för Pedagogiska Kommittén vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet.

sedan 2011: Programansvarig för Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design, Umeå universitet.

Tidigare anställningar

2019: Visiting Scholar vid School of Computer Science and EngineeringNanyang Technological University, Singapore.

2016, 2017, 2018: Lecturer, Visiting Scholar och Guest Lecturer vid School of Business and Law, Edith Cowan University, Australia.

2018: Visiting Associate Professor vid School of Computer Science and EngineeringNanyang Technological University, Singapore.

2009: Postdoc vid Digital Printing Center, Mittuniversitetet.

2006-2009: Senior Research Associate, STFI-Packforsk (Nuvarande RISE).

2003-2006: Research Associate, STFI-Packforsk (Nuvarande RISE).

 Utbildning och akademisk meritering

2016: Excellent Lärare i Umeå Universitets pedagogiska meriteringsmodell.

2015: Meriterad Lärare i Umeå Universitets pedagogiska meriteringsmodell.

1997 – : >14 veckor av universitetspedagogiska kurser (inkl. Forskarhandledning i praktiken, Att bedöma pedagogisk skicklighet och Pedagogisk mentorskapskurs + >30hp av pedagogiska kurser

2008: Teknologie doktor Medieteknik och Grafisk produktion, KTH.

2003: Ekonomie Magisterexamen i företagsekonomi, Umeå universitet.

2003: Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik, Umeå universitet.

Utmärkelser

2016: Teknisk-naturvetenskaplig fakultetens pedagogiskt pris 2016. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet.

2013: Mycket hög kvalité för Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design vid Umeå universitet. Universitetskanslersämbetet

2013: Best Case Study. ACM/SIGCHICHI’13 Conference.

2008: Best Paper: Customer Relationship Management. Elsevier, ANZMAC 2008 Conference.

2008: Best Paper: Business Interaction, Relationships and Networks. ANZMAC 2008 Conference.

Undervisning

Undervisning inom Interaktionsteknik, Medieteknik, Affärsutveckling, Rapportskrivning, Presentationsteknik, Prototyputveckling, Webbutveckling, Datavetenskap, Fysik mm.

Utvärdering

2019-2020: Ordförande för bedömmargrupp för kandidatprogrammet Medieproduktion och processdesign, Malmö Universitet.

2019-2020: Ordförande för bedömmargrupp för kandidatprogrammet Produktionsledare: Media, Malmö Universitet.

Pedagogiska publikationer och publikationer med inriktning på lärande

En komplett lista på publikationer finns här.

Winka, K., Bränberg, A., Bek, A., Broman, K., Holmström, S., Mattson, S., Mejtoft, T., & Ågren, P-O. (2020). Pedagogiskt mentorskap för hållbart lärarskap. In NU2020 – Abstracts (pp. 207-208).
Download @ NU2020

Mejtoft, T., & Cripps, H., Berglund, S., & Blöcker, C. (2020). Sustainable international experience: A collaborative teaching project. In J. Malmqvist, J. Bennedsen, K. Edström, N. Kuptasthien, A. Sripakagorn, J. Roslöf, I. Saemundsdottir & M. Siiskonen (Eds.), The 16th International CDIO Conference: Proceedings – Full Papers Volume 2(2) (pp. 196-205). Gothenburg: Chalmers University of Technology/CDIO Initiative.
(isbn: 978-91-88041-27-2; issn: 2002-1593)
Download @ Chalmers University of Technology

Mårell-Olsson, E., Mejtoft, T., & Kinert, J. (2019). Virtual reality as an environment for learning: Facilitating a controlled environment for pupils with diagnosed concentration disorders. In I. Buchem, R. Klamma & F. Wild (Eds.), Perspectives on Wearable Enhanced Learning (WELL): Current Trends, Research, and Practice (pp. 367-384). Cham, Switzerland: Springer.
(isbn: 978-3-319-64300-7; doi: 10.1007/978-3-319-64301-4_17)
Download @ SpringerLink

Mejtoft, T., Cripps, H., & Berglund, S. (2020). International experience by interdisciplinary collaborative teaching. In L. Pettersson & K. Bolldén (Eds.), Bidrag från 7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar (pp. 166-168). Luleå Tekniska Universitet.
(isbn: 978-91-7790-605-6)
Download @ DiVA

Mejtoft, T., & Winka, K. (2019). Vad ger ett lärarutbyte. In Universitetspedagogiska konferensen 2019: Helhetssyn på undervisning – kropp, känsla och kognition i akademin (p. 45). Umeå universitet.
Download @ UPL

Mejtoft, T., Cripps, H., & Berglund, S. (2019). Sustainable international experience: Lessons learned from an interdisciplinary teaching project. In Universitetspedagogiska konferensen 2019: Helhetssyn på undervisning – kropp, känsla och kognition i akademin (pp. 43-44). Umeå universitet.
Download @ UPL

Mejtoft, T., Cripps, H., Berglund, S., Dlacic, J., & Torbarina, M. (2019). Internationalization of students’ learning using online technology: Lessons learned. In A. Pucihar, M. Kljajić Borštnar, R. Bons, J. Seitz, H. Cripps & D. Vidmar (Eds.), 32nd Bled eConference: Humanizing Technology for a Sustainable Society: Conference Proceedings (pp. 1099-1107). Maribor, Slovenia: University of Maribor Press.
(isbn: 978-961-286-280-0; doi: 10.18690/978-961-286-280-0.59
Download @ University of Maribor Press

Mejtoft, T., Cripps, H., Berglund, S., & Singh, A. (2018). Collaborative teaching project to increase students’ international experience: Experience from interweaving units in Australia and Sweden. In NU 2018 – Abstrakt, Abstract 650.

Mejtoft, T., & Söderström, U. (2018). Intressentfokuserade oberoende longitudinella utvärderingar. In L. Peterson, K. Edström, O. Gedda, F. Georgsson, L. Lycke & M. Arehag (Eds.), Proceedings från 6:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Chalmers tekniska högskola.
(isbn: 978-91-88041-11-1)

Cripps, H., Mejtoft, T., & Singh, A. (2017). The use of a business simulation through an online collaboration platform to improve students’ collaborative and communication skills [abstract]. Contribution at the ECUlture 2017 Conference, Perth WA, Australia.

Mejtoft, T., & Vesterberg, J. (2017). Integration av generiska kunskaper inom ingenjörsutbildning. In Universitetspedagogiska konferensen 2017: Undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan? (pp. 38-41), Umeå universitet.

Mejtoft, T., Lindberg, L., Söderström, U., & Mårell-Olsson, E. (2017). Feedback in commercial educational applications: Guidelines and conceptual framework. In Proceedings of European Conference on Cognitive Ergonomics 2017 (ECCE 2017) (pp. 113-120). New York, NY: ACM.
(isbn:978-1-4503-5256-7; doi: 10.1145/3121283.3121286)

Mejtoft, T., & Vesterberg, J. (2017). Integration of generic skills in engineering education: Increased student engagement using a CDIO approach. In R. Brennan, K. Edström, R. Hugo, J. Roslöf, R. Songer & D. Spooner (Eds.), The 13th International CDIO Conference – Proceedings Full Papers (pp. 386-395). University of Calgary/CDIO Initiative.
(isbn: 978-0-88953-399-8; issn: 1796-9964)
Download @ CDIO

Mejtoft, T. (2016). Integrating business skills in engineering education: Enhancing learning using a CDIO approach. In J. Björkqvist, K. Edström, R. J. Hugo, J. Kontio, J. Roslöf, R. Sellens & S. Virtanen (Eds.), The 12th international CDIO conference proceedings – Full papers (pp. 689-698). Turku University of Applied Sciences/CDIO Initiative.
(isbn: 978-952-216-610-4; issn: 1796-9964/2002-1593)
Download @ CDIO

Jahnke, I., Mårell-Olsson, E., & Mejtoft, T. (2016). Organizing teaching in project teacher teams across established disciplines using wearable technology: Digital didactical designing, a new form of practice. In L. Leisyte & U. Wilkesmann (Eds.), Organizing academic work in higher education: Teaching, learning and identities (pp. 169-185). New York, NY: Routledge.
(isbn: 978-1-13890-990-8)
Information @ Publisher’s website

Mejtoft, T. (2016). Lärande för ingenjörsrollen: Ömsesidigt värdeskapande i samverkan mellan utbildning och näringsliv. In S. Pålsson & B. Victor (Eds.), Proceedings från 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges Ingenjörsutbildningar (pp. 106-109). Department of Information Technology, Uppsala University.
(Technical report 2016-002; issn: 1404-3203)

Mejtoft, T. (2015). Lärande för yrkesrollen: Värdet av affärsmässigt tänkande inom dagens ingenjörsutbildning. In Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap (pp. 43-45), Umeå universitet.

Mejtoft, T. (2015). Näringslivssamverkan för ökat aktivt lärande och konkret värdeskapande. In Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap (pp. 46-48), Umeå universitet.

Mårell-Olsson, E., Mejtoft, T., & Jahnke, I. (2015). Designing for collaborative learning expeditions by using wearable technology and smart glasses. In O. Lindwall, P. Häkkinen, T. Koschmann, P. Tchounikine & S. Ludvigsen (Eds.), Exploring the material conditions of learning: The computer supported collaborative learning (CSCL) conference 2015, volume 2 (pp. 689-690). Gothenburg, Sweden: International Society of the Learning Sciences.
(isbn: 978-0-9903550-7-6; issn: 1573-4552)

Mejtoft, T. (2015). Industry based projects and cases: A CDIO approach to students’ learning. Proceedings of the 11th international CDIO conference. Chengdu University of Information Technology.
Download @ CDIO

Näslund, E., & Mejtoft, T. (2015). The effect of reducing the time spent on traditional lectures. Proceedings of the 11th international CDIO conference. Chengdu University of Information Technology.
Download @ CDIO

Mejtoft, T. (2014). Näringslivskopplad utveckling som lärform: Projekt och case inom interaktionsdesign [abstract]. NU2014 Abstracts, 134.

Mejtoft, T., Gulliksson, H., & Holmgren, U. (2013). Affärsmässig ingenjörsutbildning. 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges Ingenjörsutbildningar, 122-126.
(issn: 0348-0542/UMINF 13:21)