Upplägg av redovisningsdagen

På Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design så redovisas studenternas examensarbeten vid vissa specifika tidpunkter och under en och samma dag kommer flera examensarbeten att presenteras. Generellt så presenteras examensarbetena på plats vid Umeå universitet, men på grund av extraordinära omständigheter så kan det förekomma att redovisningarna sker online. Målsättningen är att sända alla redovisningar online, med undantag för tekniskt strul eller andra extraordinära omständigheter.

Oavsett var redovisningen äger rum så är alla som vill vara med är välkomna att lyssna och ställa frågor.

Upplägget på varje session är följande:

Varje session innefattar en exjobbsredovisning och har liknande upplägg och omfattar mellan 45-60 min.

  1. Kort introduktion av examinator eller handledare
  2. Studenten (exjobbaren) presenterar sitt exjobb (ca. 25 min). Vänta med frågor till senare.
  3. En annan student (diskutanten) har läst och satt sig in i examensarbetet som presenteras och kommer att ha möjlighet att ställa frågor och skapa en diskussion (ca. 15 min)
  4. Publiken får möjlighet att ställa frågor (diskutanten kommer att bjuda in till frågor) (ca. 5 min)
  5. Akademiska handledaren ger sina slutkommentarer.
  6. Företagshandledaren (om hen är med på redovisningen) har möjlighet att ge några slutord om exjobbet.
  7. Sessionen avslutas.

(First published by Thomas Mejtoft: 2019-05-29; Last updated: 2022-05-04)