Research

Two papers presented

The papers Lärande för yrkesrollen: Värdet av affärsmässigt tänkande inom dagens ingenjörsutbildning and Näringslivssamverkan för ökat aktivt lärande och konkret värdeskapand have been presented at Umeå University’s Pedagogical Conference. More information available under Publications.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *