Paper presented and published

The paper Lärande för ingenjörsrollen: Ömsesidigt värdeskapande i samverkan mellan utbildning och näringsliv has been presented and published in the conference proceedings of the 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar at Uppsala University, Sweden. More information available under Publications.
Now I’m on my way to Sydney to present at this year’s Anzmac.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *