Exjobbsredovisningar våren 2020

Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design vid Umeå universitet presenterar vårens examensarbeten under tre dagar – 5 juni, 11 juni och 17 juni.

Här finns information om upplägget av redovisningarna.

Alla är välkomna!

Körschema

5 juni, 2020 kl 8:50-12:00
Plats (samma för hela dagen): https://umu.zoom.us/j/64986915645

8:50
Informellt försnack, tekniktest och uppkoppling av deltagare.
Välkomna!

9:00
Alexander Gunillasson
Designing for Augmented Reality in aviation E-Commerce
I samarbete med Tactel
Hur designar man för Augmented Reality (AR), specifikt inom kontexten av e-handel och in-flight entertainment (IFE)? Den här studien gör en djupdykning inom AR och undersöker designprinciper. Detta följs av en iterativ designprocess där en prototyp tas fram för en webbshop, riktad mot IFE med integrerad “Virtual try-on”. Slutligen undersöks Googles AR-ramverk ARCore, där en mindre applikation utvecklats för att virtuellt kunna testa solglasögon.
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
https://umu.zoom.us/j/64986915645

10:00
Adam Nording
Choosing the colors for a company: A case study on how the right colors can mediate the right image of a company

I samarbete med Your Fitness SI AB
En studie om hur användare på olika sätt blir påverkade av färger på hemsidor.
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
https://umu.zoom.us/j/64986915645

11:00
Magnus Emanuelsson
Self-served campaign management tool for contextual advertising
I samarbete med Adlede AB
Ett självbetjänat annonserings verktyg för ett ledande företag inom kontextuell annonsering har skapats. Detta verktyg spar tid och resurser då annonser skall läggs in i systemet samt för att granska statisk från dessa annonser.
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
https://umu.zoom.us/j/64986915645

11:55
Avslutning


11 juni, 2020 kl 8:50-12:00
Plats (samma för hela dagen): https://umu.zoom.us/j/66112752346

8:50
Informellt försnack, tekniktest och uppkoppling av deltagare.
Välkomna!

9:00
Fredrik Östlund
Designing a Digital Service for Users with Low Understanding of a Language

I samarbete med
Humblebee
Att flytta till ett nytt land kommer med en rad utmaningar där språk kan vara den största. Att använda digitala tjänster på ett främmande språk är utmanande, men vad kan göras för att förbättra upplevelsen för en användare som har en lägre förståelse för det aktuella språket?
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
https://umu.zoom.us/j/66112752346

10:00
Petter Poucette
Communicating a Child’s Learning Progress in a Digital Interface

I samarbete med
Zcooly
I dagens litteratur och bland design ramverken så saknas det vägledning i hur man ska designa en lärandeutveckling för barn till deras föräldrar, som inte har någon kunskap om barns lärandeutveckling. Detta arbete har undersökt hur ett gränssnitt med detta syfte ska designas och tagit fram ett ramverk för detta.
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
https://umu.zoom.us/j/66112752346

11:00
Timmy Eklund
Making the Game Wiki Obsolete: Improving Approachability in Grand Strategy Games

I samarbete med
Paradox Arctic
The gaming industry is booming, but games like Grand Strategy games are hard to learn and have problems reaching new audiences. Players often have to rely on wikis to learn the game. Can this problem be solved by moving information found on wikis inside the game?
The presentation will be in English
https://umu.zoom.us/j/66112752346

11:55
Avslutning


17 juni, 2020 kl 8:20-12:30
Plats (samma för hela dagen): https://umu.zoom.us/j/68836664174

8:20
Informellt försnack, tekniktest och uppkoppling av deltagare.
Välkomna!

8:30
Oscar Thorwid
Goodbye Normal: Implementing Remote Design Sprints into Polestar’s Way of Working
I samarbete med Polestar Performance AB
A Design sprint is a four day process for answering critical business questions through design, prototyping and testing ideas on users. By working together in a team and in a structured way you can eliminate endless discussions and meetings and compress months of time into a time period of 4 days.
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
https://umu.zoom.us/j/68836664174

9:30
Simon Edman
Digital Dashboard as a communicating tool for improved information exchange within staff in a hospital environment

I samarbete med
Websystem AB
Practical and valuable internal communication is a crucial factor and an essential part of an organizations’ structure. What if the staff at an Intensive Care Unit at a hospital feels that information exchange is inadequate as a result of the current way of internal communication. Is a digital dashboard a suitable tool, and how should it be designed, to improve information exchange within staff at the ICU? This has been examined in this Master Thesis.
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
https://umu.zoom.us/j/68836664174

10:30
Martin Sjölund
Designing a Verification Tool for Easier Quality Assurance of Interoperable Master Format Packages

I samarbete med
Codemill
I dagens globala marknad av film och serier har filhanteringsstandarden Interoperable Master Format (IMF) gjort det enklare att hantera alla olika versioner som krävs för distribution till de stora antal länder och enheter med olika krav och begränsningar. Detta exjobb har undersökt hur man kan försäkra kvaliteten av IMF-paketen och med de samlade insikterna designat ett verktyg för ändamålet.
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
https://umu.zoom.us/j/68836664174

11:30
Filip Bark
Develop a Design System Concept for an Automatic Test Equipment

I samarbete med
SAAB
Mitt examensarbete har handlat om att undersöka vilka begränsningar som finns i dagsläget gällande SAABs kontrollprogram för en automatiskt testutrustning. Testutrustningen är byggt för att underhålla och besikta komponenter inuti den nya generationen stridsflygplan Gripen E. Senare utifrån den utvärderingen designa ett konceptuellt designsystem för att underlätta den fortsatta utvecklingen.
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
https://umu.zoom.us/j/68836664174

12:25
Avslutning

För mer information, kontakta examinator och kursansvarig: Thomas Mejtoft

Information om vad som händer för er exjobbare efter själva redovisningen.

One thought on “Exjobbsredovisningar våren 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *