Papers presented at Bled eConference 2021

Posted Leave a commentPosted in Education, Interaktion och Design, Publication, Research, Temp

During the last 3 days I have presented two papers at the 34th Bled eConference. Except for our papers, there were many interesting papers presented at the conference. Unfortunately, the conference was (obviously) online. I can’t wait to come back to wonderful Bled! The first paper presented was written in collaboration with Erik Frängsmyr, Ulrik […]

Exjobbsredovisningar juni 2021

Posted Leave a commentPosted in Education, Interaktion och Design

Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design vid Umeå universitet presenterar examensarbeten den 3 juni, 4 juni och 22 juni. Vi kämpar för att minska smittspridningen och det och på grund av universitetets policy kring att publika evenemang inte ska genomföras under vårterminen eller sommaren 2021, så kommer alla redovisningar att ske online via Zoom. Här finns […]

Paper accepted at the Bled eConference 2021

Posted Leave a commentPosted in Education, Interaktion och Design, Publication, Research

Together with some of my colleagues and students, I have two papers accepted at the Bled eConference in end of June 2021. Mejtoft, Frängsmyr, Söderström & Norberg – Deceptive design: Cookie consent and manipulative patterns Mejtoft, Hedlund, Cripps, Söderström & Norberg – Designing call to action: Users’ perception of different characteristics The papers will be […]

Exjobbsredovisningar mars 2021

Posted Leave a commentPosted in Education, Interaktion och Design

Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design vid Umeå universitet presenterar examensarbeten den 26 mars. På grund av universitetets policy kring att publika evenemang inte ska genomföras under vårterminen 2021, så kommer alla redovisningar att ske online via Zoom. Här finns information om upplägget av redovisningarna. Här finns information till deltagarna på exjobbsredovisningarna. Alla är välkomna! Körschema […]

Exjobbsredovisningar januari 2021

Posted Leave a commentPosted in Education, Interaktion och Design

Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design vid Umeå universitet presenterar examensarbeten den 15 januari. På grund av universitetets policy kring att publika evenemang ska undvikas under läsåret 2020/2021, så kommer alla redovisningar att ske online via Zoom. Här finns information om upplägget av redovisningarna. Här finns information till deltagarna på exjobbsredovisningarna. Alla är välkomna! Körschema 15 […]

Exjobbsredovisningar oktober 2020

Posted Leave a commentPosted in Education, Interaktion och Design

Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design vid Umeå universitet presenterar examensarbeten den 29 oktober. För att bidra till minskad smittspridning och på grund av universitetets policy kring att publika evenemang ska undvikas under hösten 2020 och början av våren 2021, så kommer alla redovisningar att ske online via Zoom. Här finns information om upplägget av redovisningarna. […]

Exjobbsredovisningar våren 2020

Posted 1 CommentPosted in Education, Interaktion och Design

Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design vid Umeå universitet presenterar vårens examensarbeten under tre dagar – 5 juni, 11 juni och 17 juni. Här finns information om upplägget av redovisningarna. Alla är välkomna! Körschema 5 juni, 2020 kl 8:50-12:00 Plats (samma för hela dagen): https://umu.zoom.us/j/64986915645 8:50Informellt försnack, tekniktest och uppkoppling av deltagare.Välkomna! 9:00Alexander GunillassonDesigning for Augmented […]