New book chapter published

Together with my colleague Stefan Berglund, I have an all new book chapter “Design för webbgränssnitt” (en: Design for web user interfaces) in the book Introduktion till Medieteknik (en: Introduction to Media Technology). It perfect to be adopted as course literature on courses in media technology, especially for introduction to the subject. The book is in stores now! The book is a collection of chapters covering many different aspects of media technology. The chapters are written by leading experts from universities all over Sweden.

To cite our chapter:

Mejtoft, T., & Berglund, S. (2021). Design för webbgränssnitt. In P. Falkenberg Josefsson & M. Wiberg (Eds.), Introduktion till medieteknik (pp. 107-119). Lund, Sweden: Studentlitteratur.
(isbn: 978-91-44-14167-1)

Introduktion till medieteknik är boken för dig som vill få en introduktion till ämnet medieteknik. Vi vänder oss till dig som är intresserad av hur teknologier och dess användning möts − från ett fokus på mediekonsumtion, till hur medier formar vårt moderna samhälle. Boken ger en introduktion till medieteknikens olika former, ­kanaler, och uttryckssätt, och vi ger även en inblick i hur medieteknik skapas. Med en utgångspunkt i design, programmering och medieteknikens visuella och audiella uttryck ges en vidare introduktion till medieteknikens tillämpnings­om­­­råd­en − från speldesign till interaktiva medier. Boken berör också angreppssätt för att arbeta användarcentrerat med digital medieutveckling och design, samt berör projektledning för utveckling av digital medieteknik. Med denna intro­duktion till medieteknik som ämne visar boken på ett antal framväxande områden för vidare forskning inom medieteknik.

Introduktion till medieteknik är sammansatt så att den med fördel kan ­användas som kurslitteratur i utbildning inom områden som medieteknik, ­medie­­- produktion, design för digitala medier eller motsvarande. Boken kan läsas som en helhet, alternativt som fristående kapitel.

The book is currently only available in Swedish.

Read more information on the publisher’s website!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *