Exjobbsredovisningar januari 2022

Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design vid Umeå universitet presenterar examensarbeten den 14 januari. Vi kämpar för att minska smittspridningen och det och på grund av universitetets policy kring att publika evenemang inte ska begränsas, så kommer alla redovisningar att ske online via Zoom under början av vårterminen 2022.

Alla är välkomna!

Körschema

14 januari, 2022 kl 8:00-14:30
Plats (samma för hela dagen): Endast Zoom
Online: https://umu.zoom.us/j/66865618981 (passcode: ID-Exjobb)

9:00
Informellt försnack, tekniktest och uppkoppling av deltagare.
Välkomna!

9:15
Sara Jonsson
Usability for expert users – a Service Desk perspective
I samarbete med UpKeeper Solutions
Detta projekt applicerar UX på ett internt system för Service Desk personal, med fokus på att effektivisera och underlätta det vardagliga arbetet.  Projektet påvisar realistiska och effektiva metoder för att förbättra användbarheten, som i slutändan ger ett mervärde både för anställda och företaget.
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
Länk till redovisningen (live)

10:15
Jonathan Hedlund
Using Machine Learning to Connect Brands with Influencers
I samarbete med Splick
This thesis will research a system for matching brands with the right influencer for them, using machine learning techniques. The deal creation process should give the brand the possibility of providing all the necessary information about the product/service they want to promote to be able to find influencers that will result in a successful cooperation. 
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
Länk till redovisningen (live)

11:15
Niklas Eriksson
How to build a Brand: Evoking the right emotions in audience perception
I samarbete med Kurr 
Making a memorable brand has always been a crucial part for any business. Through utilizing brand archetypes, this thesis will provide an alternative approach to the process. It will also discuss how a brand identity can be measured on its target audience.
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
Länk till redovisningen (live)

12:10
Lunch

13:15
Jonathan Smedborn
Heads up: Designing a tool for implementing security HTTP-headers
I samarbete med Omegapoint
Säkerhets HTTP-headers är ett effektivt försvar mot många sårbarheter på webben, men de flesta webbsidor använder sig inte av de. Mitt arbete har utforskat varför det är så och skapat en prototyp för att hjälpa utvecklare att implementera säkerhets HTTP-headers.
Redovisningen kommer att genomföras på svenska
Länk till redovisningen (live)

14:10
Avslutning


För mer information eller frågor, kontakta examinator och kursansvarig: Thomas Mejtoft


Information till studenter som redovisar sitt examensarbete:
Information kring processen efter själva redovisningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.