Redovisningar av examensarbeten, juni 2022

Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design vid Umeå universitet presenterar examensarbeten den 31 maj, 2 juni, 3 juni och 21 juni. Alla som är intresserade att delta är välkomna på plats på Campus, Umeå universitet, och redovisningarna kommer dessutom att sändas live över Zoom (samma länk för alla redovisningar).

Om ingen information är given så kommer sessionen att hållas helt på svenska. Vissa sessioner hålls på engelska och är då markerade i programmet nedan.

Här finns information om seminariets upplägg och information till dig som deltagare vid seminariet.

Alla är välkomna!

//Thomas Mejtoft.
Examinator och Programansvarig

The most common language for the project presentations and the discussions is Swedish. However, some sessions might be held in English, see the information below for the language at each session.

Körschema

31 maj, 2022 (kl 13:00-16:20)

Plats: TA303 (Teknikhuset)
Online: https://umu.zoom.us/j/66865618981 (passcode: ID-Exjobb)

13:00
Informellt försnack, tekniktest och uppkoppling av deltagare.
Välkomna!

13:10
David Irén
Designing a second screen application to assist streamers increase live stream interactivity
I samarbete med Kvix
Interaktion är en av de viktigaste delarna för livestreams och vid strömning av hälsa och friskvård kan det vara svårt att hålla uppsikt på sin stream. Så i detta arbete har en mobil applikation designats som ska underlätta och hjälpa streamers hos Kvix att vara mer interaktiva.

14:10
Fredric Birgersson
Emotion by Design: An exploration of evoking ‘relief’ through a mobile app
I samarbete med Kurr
How do I, by design, evoke predetermined feelings in the mind of a user of a mobile app? This thesis has in collaboration with the startup Kurr, with a design thinking approach, explored the potential. Is it possible? Tune in to find out.

15:10
Robin Forsström
Design of an Application Interface for Clinical Gait-Analysis
I samarbete med Region Västerbotten (MT-FoU)
An important part of sales is the customer meeting, the interaction between customer and seller. Digital Under detta arbete har en prototyp tagits fram som ska möjliggöra för fysioterapeuter att analysera och redigera data från gångmätningar, i syfte att kunna göra korrekta och objektiva bedömningar av patienter med gångsvårigheter. Målet har varit att optimera användarvänligheten för denna prototyp mot just fysioterapeuterna, en målgrupp som inte har någon tidigare erfarenhet av redigera data på detta sätt.

16:10
Avslutning


2 juni, 2022 (kl 13:00-17:10)

Plats: F Professorn (konferensrum överst i "Tornet" på Förvaltningshuset)
Online: https://umu.zoom.us/j/66865618981 (passcode: ID-Exjobb)

13:00
Informellt försnack, tekniktest och uppkoppling av deltagare.
Välkomna!

13:10
Johannes Baeckman
Gamification in Disc Golf: Using Gamification to Improve Disc Golf User Experience
I samarbete med Latitude 64°
Gamification är i normala fall användandet av speldesignselement i icke-spel kontexter. Men hur blir det då man vill gamifiera ett redan existerande spel, exempelvis en sport? Detta arbete utforskar gamification och dess möjligheter inom den trendande sporten discgolf. 

14:10
Isak Åman Larsson
Online exhibitions: enhancing the user experience and exhibitor value
I samarbete med Coeo AB
Att uppnå en känsla av social samhörighet över internet kan vara svårt, men samtidigt är det mer relevant än någonsin då vi rör oss mer och mer mot digitala möten och event. Denna studie undersöker hur ett digitalt utställningsområde vid en onlinekonferens skulle kunna utformas för att tillgodose en god användarupplevelse samtidigt som den tillför ett värde för utställarna.

15:10
Sara Björk & Hanna Tiller
Gemensam introduktion till arbetet innehållande agenda, bakgrund, problem och metod

I samarbete med Klarna
Två examensarbeten har genomförts inom ramen för samma projekt och kommer att introduceras gemensamt. För mer information om de individuella projekten som ingår i denna session, se nedan.

15:35
Sara Björk
Enhancing user experience through post-donation transparency
Att donera pengar är ett fenomen som återfinns över hela världen. Studier fokuserar ofta på vad som leder fram till en donation, men vad händer egentligen efter? Opersonliga uppdateringar och svårnavigerad information om organisationers verksamhet är inte ovanligt. Med fokus på användaren syftar denna studie till att undersöka hur transparens kan användas för att förbättra användarupplevelsen i tiden efter en donation har genomförts.

16:20
Hanna Tiller
How to establish a community feeling post-donation
Förloppet efter en donation har länge saknat uppmärksamhet, och majoriteten av dem som donerar erhåller få till inga personliga uppdateringar från välgörenhetsorganisationen. Därav har den här studien ämnat att undersöka donationsprocessen med syftet att presentera ett nytt alternativ som stärker känslan av gemenskap och sätter användaren i fokus.

17:00
Avslutning


3 juni, 2022 (kl 8:00-14:20)

Plats: TA303 (Teknikhuset)
Online: https://umu.zoom.us/j/66865618981 (passcode: ID-Exjobb)

8:00
Informellt försnack, tekniktest och uppkoppling av deltagare.
Välkomna!

08:15
Julia Stål
The process of simplifying information exchange within urban planning:
Designing for the facilitation of information exchange and process support
In cooperation with CGI
The urban planning process in Sweden is complex and involves many actors. There is a need to coordinate and make information available to all actors in the process. This thesis explores the possibilities for designing a digital platform that facilitates information exchange within urban planning, and what the users’ needs are for such a platform.
The session will be in English

09:15
Joel Bystedt

Increasing emotional user engagement by onboarding users in a web browser app
In cooperation with Degoo
Research has shown that onboarding a user to a new product increases the retention, and conversion, meaning first impressions are a deciding factor in building relationships with the users. This thesis explores different concepts that explain what makes users emotionally engaged in a product. A design solution based on the concepts is tested to see if it increases engagement in a web browser app.
The session will be in English

10:15
Staffan Westerlund
Designing a digital support tool for managers
I samarbete med Oh My
Design thinking användes för att undersöka hur ett digitalt chefsstöd ska designas och vad det bör innehålla. En resa från att inte ha någonting till en färdig prototyp och allt som krävdes där emellan.

11:15
Oscar Larsson
User interface design for the future mobile e-health application eHEar
I samarbete med Region Västerbotten
Digital e-hälsa skapar många nya möjligheter för att förbättra sjukvården. Region Västerbotten håller på att ta fram en applikation för att diagnostisera öroninfektion som kallas eHEar. Examensarbetet har tagit fram ett användarinterface för denna app. 

12:10
Lunch

13:10
Julia Bohlin
Gamification to improve user engagement. Evaluation through the Intrinsic Motivation Inventory scale. 
I cooperation with Trivector AB
This study aimed to investigate if and how the addition of gamification would be of value to users of a transportation application. It uses the Intrinsic Motivation Inventory scale to determine response to gamified elements. 
The session will be in English

14:10
Avslutning

14:30
Examensceremoni för inbjudna!


21 juni, 2022 (kl 8:15-12:30)

Plats: TA303 (Teknikhuset)
Online: https://umu.zoom.us/j/66865618981 (passcode: ID-Exjobb)

8:20
Informellt försnack, tekniktest och uppkoppling av deltagare.
Välkomna!

08:30
Jacob Svensson
Investigating the use of Gamification in data presentation
I samarbete med Evity

Gamification är idag applicerat på en mängd olika områden, men väldigt begränsat på området statistik. Detta examensarbete undersökte om gamification kunde ha någon inverkan på användarupplevelsen när man presenterar data i en dashboard.

9:30
Jennifer Hörting

Designing a gamified feature in an audiobook application to increase users’ motivation to read
I samarbete med BookBeat
The benefits of reading go far beyond the pleasure of reading. Studies have confirmed that reading has positive effects on both our physical and mental health. Within this study, I wanted to explore how gamification can be used in an audiobook application to increase users’ reading. With design thinking, I investigated how a feature can be designed to boost people’s motivation to read.

10:30
Cecilia Larsson
Cognitive Load in Advanced Systems: Registration of Swedish grades in the University Admissions process
I samarbete med ITS, Umeå universitet
Människan har begränsat arbetsminne. För att gränssnitt ska vara effektiva, säkra och hållbara att använda måste de därför designas med kognitiv belastning i åtanke. I detta examensarbete låg fokus på ett administratörssystem; på en funktion som används av handläggare för registrering av svenska betyg i antagningsprocessen.

11:30
Alice Ljungholm

How the use of gamification in migraine tracking effects the perceived feel of motivation
In cooperation with Leviate
Gamification is a common design element used in numerous applications today. Can gamification be used for the greater good and help people track their migraine? In my thesis, the performance of this element is tested in a migraine tracking application.
The session will be in English


För mer information eller frågor, kontakta examinator och kursansvarig: Thomas Mejtoft


Information till studenter som redovisar sitt examensarbete:
Information kring processen efter själva redovisningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *