Redovisningar av examensarbeten, maj-juni 2024

Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design vid Umeå universitet presenterar examensarbeten den 28 maj, 29 maj, 30 maj, 31 maj och 14 juni. Alla som är intresserade att delta är välkomna på plats på Campus, Umeå universitet, och redovisningarna kommer dessutom att sändas live över Zoom (samma länk för alla redovisningar).

Vi kommer at göra vårt bästa för att hålla tiderna nedan. Ingen presentation kommer att starta innan utsatt tid, men olika typer av problem kan eventuellt förskjuta någon presentation. Om inget annat är angivet så kommer sessionen att hållas helt på svenska. Vissa sessioner hålls på engelska och är då markerade i programmet nedan. Det kan också hända att presentationen är på engelska, men diskussionen är på svenska. Man är alltid välkommen att ställa frågor på både svenska och engelska.

Här finns information om seminariets upplägg och information till dig som deltagare vid seminariet.

Alla är välkomna!

//Thomas Mejtoft.
Examinator och kursansvarig

The most common language for the project presentations and the discussions is Swedish. However, some sessions are being held in English, those are indicated in the information below. This might, however, change without further notice.

Körschema

(uppdaterad: 2024-05-30, 15:08)

28 maj, 2024 (kl 8:50-12:00)

Plats: TA303 (Teknikhuset)
Online: https://umu.zoom.us/j/66865618981 (passcode: ID-Exjobb)

8:50
Informellt försnack, tekniktest och uppkoppling av deltagare.
Välkomna!

9:00
Alex Wahlroos
Optimizing Compensation Models: Developing a Web Application for Visualizing Variable Salary Adjustments
I samarbete med Pure IT North
Studien fokuserar på att designa och utveckla en webbapplikation för att ge anställda med rörlig lön möjlighet att visualisera hur olika lönerelaterade val påverkar helheten. Med ett explorativt gränssnitt inkluderat datavisualisering fick applikationen mycket positivt återkoppling gällande användarupplevelse, användbarhet och funktionalitet.

10:00
Christoffer Billman
Navigating Trust: The Impact of UI Usability on Perceived Security
I samarbete med Omegapoint
The use of computerized systems with UIs is very high in the developed world and is increasing rapidly everywhere else. Not only is the security of such systems important, but so is also the trust and perceived security of them. I will present my inquiry, and the of it results of how the perceived security of UIs are linked to their usability.

11:00
Annie Bjurman
Designing an Online Group Trip Booking Service: Enhancing User Engagement and Enjoyment

I samarbete med AM Group

Att resa ska vara något roligt, men många drar sig för bokningsprocessen. Är det möjligt att förbättra användarnas upplevelse och engagemang redan under bokningsprocessen? Genom att utveckla och testa ett digitalt bokningssystem för gruppresor till fjällgården Tunet, har denna studie undersökt hur man men hjälp av gamification och aktuella motivationstorier kan designa ett bokningssystem som både är roligt och motiverande att använda.

11:55
Avslutning


29 maj, 2024 (kl 13:15-17:00)

Plats: TA303 (Teknikhuset)
Online: https://umu.zoom.us/j/66865618981 (passcode: ID-Exjobb)

13:15
Informellt försnack, tekniktest och uppkoppling av deltagare.
Välkomna!

13:25
Simon Pedersen
Enhancing User Retention Through Optimized Push Notifications in a Charity App
I samarbete med Meepo
Denna avhandling utforskar effekten av optimerade push-notiser på användarbehållning i en välgörenhetsapp. Genom dataanalys och implementering i “”The Life You Can Save”” undersöker studien om och hur välplanerade push-notiser kan öka användarengagemanget och främja återkommande donationer. Resultaten ger värdefulla insikter för mobilmarknadsförare och apputvecklare inom välgörenhetssektorn.

14:20
Linnea Esberg

Exploring How UX Design Can Influence Users to Behave More Securely
I samarbete med Omegapoint

Även om lösenord är den vanligaste typen av användarautentisering, är det verkligen den bästa metoden? Det här arbetet utforskar användarautentisering ur både ett säkerhets- och användarperspektiv. Utifrån detta undersöks hur en, med hjälp av UX-design, kan påverka användare att välja den säkrare vägen.

15:15
Elina Sandberg
Customized educational game content
I samarbete med Thnx

Tänk att som lärare kunna skapa ett spel med spännande handling och integrerade frågor som är helt anpassat för det ämne som de just nu lär ut i skolan. Samtidigt som de skapar en mer varierad undervisning.  Med hjälp av Large Language Models (LLMs) och text-till-bild generatorer kan spelupplevelser bli helt skräddarsydda. 

“Hjälp Gustav Vasa genom hans färd genom dalarna!” eller “Markus har blivit kidnappad och inlåst i ett förråd! Genom matematiska prövningar hittar ni nycklar till porten”

Kom och lyssna när jag presenterar resultatet på min studie där jag skapat, testat och utvärderat om detta verkligen funkar är så bra som det låter.

16:10
Agnes Jirholt
Machine Learning Algorithms for Proactive Ransomware Threat Hunting
I samarbete med Omegapoint

This thesis study investigated the use of dynamic file analysis for ransomware detection, and was done through using cuckoo sandbox behavioural reports as training data for machine learning models. Additionally, the study explored the future use of ensemble models leveraging both clustering and classification for ransomware detection.

17:00
Avslutning


30 maj, 2024 (kl 8:50-17:00)

Plats: TA303 (Teknikhuset)
Online: https://umu.zoom.us/j/66865618981 (passcode: ID-Exjobb)

8:50
Informellt försnack, tekniktest och uppkoppling av deltagare.
Välkomna!

09:00
Malin Leander
How to solve the problem of inactivity amongst preschool children with IoT
I samarbete med Advania

WHO har satt upp specifika riktlinjer för hur mycket aktivitet barn mellan 0-5 år ska få dagligen. Många barn i åldersgruppen följer dock inte riktlinjerna. På grund av detta riskerar de att utveckla NCD:s, icke-smittsamma sjukdomar, senare i livet. Denna studie utforskar hur IoT kan användas för att motivera barn i målgruppen att få tillräcklig daglig rörelse.

10:00
Samuel Nilsson & Tobias Bergström
Joint introduction to the vision and the methodology for the research
This session will be in English

10:20
Samuel Nilsson
Adaptive Hint System Enhancing User Experience in Puzzle Platformers
Welcome to my presentation on how adaptive hint systems can enhance the user experience in puzzle platformer games. I will present the results of my thesis and discuss how dynamic hints can reduce frustration and increase enjoyment, as well as share the lessons learned along the way.
This session will be in English

11:10
Tobias Bergström
Evaluating Game Approachability Principles for Puzzle Platformers
This paper explores the application of Game Approachability Principles (GAP) in 2D puzzle platformers, aiming to improve initial player experiences and support developers. It examines the principles’ effectiveness, contributing to their broader understanding and potential to enhance both player retention and game design efficiency.
This session will be in English

12:00
Lunch

13:00
Julia Yngwe Hobson
Gamification in the Workplace: Making the Back Office Tool Motivating and Engaging
I samarbete med TF Bank

Being motivated at work is essential for both employee satisfaction and productivity. This study investigated how gamification can be used to motivate and engage the users of the Back Office Tool at TF Bank.
This session will be in English

14:00
Lisa Lundqvist
Optimizing Accessibility in UX Design through the Integration of Artificial Intelligence
I samarbete med Marginalen Bank
Denna studie undersöker om artificiell intelligens (AI) kan användas för att förbättra tillgängligheten på hemsidor för användare med olika behov. Med nya lagkrav i Sverige måste webbplatser uppfylla specifika tillgänglighetsstandarder. Kan AI effektivisera designprocessen och vara ett värdefullt verktyg för UX-designers att skapa fler tillgängliga webbplatser?

15:00
Lukas Weijl
Optimising Visual Content for Enhanced Web Ranking
I samarbete med Knowit Experience Norrland
I dagens digitala värld är utseendet på grafiskt innehåll avgörande för att forma onlineupplevelser och påverka användarupplevelsen. Bilder förbättrar användarupplevelsen eftersom de förmedlar budskap och känslor mycket snabbare än ren text. Felaktig användning av bilder kan påverka webbplatsen negativt och resultera i färre genomförda köp för ett företag. Webbplatsens prestanda är avgörande för dess framgång.

16:00
Valter George

Shopping Cart Abandonment and High Return Rates: Unraveling the Causes and Solutions.
I samarbete med CGI Stockholm

Arbetet undersöker två välkända problem gällande e-handelssystem. Dessa är att kundvagnar överges utan att köpen slutförs samt att många varor regelbundet returneras. Denna studie undersöker varför dessa saker sker och hur de kan motverkas. Kvalitativa undersökningar, prototyper och feedback från experter inom området har genomförts för att ge en så tydlig bild av problemet som möjligt. Resultatet av denna studie resulterar i riktlinjer för att öka försäljningen hos företag samt underlätta för deras kunder.

16:55
Avslutning


31 maj, 2024 (kl 8:10-15:00)

Plats: TA303 (Teknikhuset)
Online: https://umu.zoom.us/j/66865618981 (passcode: ID-Exjobb)

8:10
Informellt försnack, tekniktest och uppkoppling av deltagare.
Välkomna!

8:20
Alva Lindhagen

Monster’s Journey: Designing for Motivation and Engagement in Anxiety Treatment for Children
In collaboration with Flikk, Reykjavik University

By integrating principles from motivation psychology, UX design, and gamification, this project seeks to enhance the interaction design of a mobile game, “Monsters Journey: Facing Fears,” to better support children with anxiety. Specifically, the project aims to transform the game from being an external reward system to a more comprehensive tool that reinforces positive behaviours, CBT strategies, and treatment goals related to anxiety management.
This session will be in English

09:20
Alireza Ramezani
Increasing motivation with visual feedback
In cooperation with Frostiq

Tesen fördjupar sig i olika motivationsteorier, såsom självbestämmandeteorin och teorin om självförmåga, samt deras tillämpning i en mobil app för att öka användarengagemanget till appen. Studien fokuserar på design av visuell återkoppling i form av statistiska grafer anpassade till användarnas behov, preferenser och mål för att väcka olika former av motivation hos användare.
This session will be in English

10:20
Elias Persson
Enhancing Cardiovascular Risk Communication with GAN-Based Clinical Variable Simulation
I samarbete med Mt-FoU (Region Västerbotten)

This presentation will discuss the use of Generative Adversarial Networks (GANs) to simulate and visualize the progression of cardiovascular risks factors over time. Through the integration of clinical variables and assessed risk levels, this approach aims to explore how GANs can be used to communicate cardiovascular risks on an individual level, making it easier to understand and act on. 

11:20
Sofia Aasa

Designing a User Interface for a Planning Tool Powered by Artificial Intelligence
I samarbete med Medicinsk teknik, forskning och utveckling (MT-FoU) Region Västerbotten

Denna studie fokuserade på att omdesigna gränssnittet för LAIsa, ett planeringsverktyg som drivs av artificiell intelligens. Verktyget ska hjälpa vårdpersonalen att få bättre kontroll och överblick på patientflödet på postoperativ avdelning (PostOp) och minimera tiden som administrativa uppgifter tar upp.

12:15
Avslutning

13:15 13:00
Examensceremoni för inbjudna!
Mingel från kl 13:00
Ceremoni kl 13:30


14 juni, 2024 (kl 8:50-12:00)

Plats: TEK.B.324 (Teknikhuset)
Online: https://umu.zoom.us/j/66865618981 (passcode: ID-Exjobb)

9:50
Informellt försnack, tekniktest och uppkoppling av deltagare.
Välkomna!

10:00
Mats Bennervall

A Comparison of PWA and Mobile Web Apps: For websites with dynamic content
I samarbete med ITS

Progressiva webb applikationer är en relativt ny teknologi introducerat 2015 utav Google för att installera en app version utav webbsidor på datorer och mobiler. Men hur bra fungerar det på sidor vars innehåll ändras ofta? Vad finns det för fördelar vad finns det för nackdelar?

11:00
Avslutning


För mer information eller frågor, kontakta examinator och kursansvarig: Thomas Mejtoft


Information till studenter som redovisar sitt examensarbete:
Information kring processen efter själva redovisningen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *