Redovisningar av examensarbeten, maj-juni 2023

Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design vid Umeå universitet presenterar examensarbeten den 30 maj, 31 maj, 1 juni, 2 juni och 20 juni. Alla som är intresserade att delta är välkomna på plats på Campus, Umeå universitet, och redovisningarna kommer dessutom att sändas live över Zoom (samma länk för alla redovisningar).

Om ingen information är given så kommer sessionen att hållas helt på svenska. Vissa sessioner hålls på engelska och är då markerade i programmet nedan.

Här finns information om seminariets upplägg och information till dig som deltagare vid seminariet.

Alla är välkomna!

//Thomas Mejtoft.
Examinator och Programansvarig

The most common language for the project presentations and the discussions is Swedish. However, some sessions are being held in English, those are stated in the information below.

Körschema

(uppdaterad: 2023-06-16)

30 maj, 2023 (kl 12:50-17:00)

Plats: TA303 (Teknikhuset)
Online: https://umu.zoom.us/j/66865618981 (passcode: ID-Exjobb)

12:50
Informellt försnack, tekniktest och uppkoppling av deltagare.
Välkomna!

13:00
William Häggström

Designing a user interface to promote motivation
I samarbete med ITS
Exjobbet gick ut på att utveckla en webbsida för att motivera anställda på ITS att delta i fler aktiviteter för kompetensutveckling. Arbetet kretsar kring om designen av webbsidan lyckades med detta och vilka fördelar som finns med att designa för motivation.

14:00
Pernilla Sjöberg

Enhancing Pupils’ Attitude Towards School Lunch by Designing a User-Friendly Interface
I samarbete med THNX Innovation
En hungrig elev kan ha svårigheter med att ta till sig ny kunskap och genom skollunchen så får eleverna tillgång till näringsrik mat som ger dem förutsättningarna att läras. Denna studie syftade därför till att få insikter i hur innehållet och användbarheten av en skolmatsapplikation kan förbättras för att skapa en mer positiv lunchupplevelse.

15:00
Max Lundqvist

Improving the sustainability in student housing with integration
I samarbete med Akademiska Hus
Researching if integration in the form of an application collecting all living related things into one app can help improve economic, ecologic and social sustainability for all the involved parties in the process of renting out student housing.

16:00
Marcus Karlström

Designing a Digital Twin to Improve Adherence and Care
I samarbete med Region Västerbotten
Digitalisering och mängden tillgänglig data ger oss nya möjligheter att kunna skapa en mer träffsäker representation av en användare i digital form. Med en designprototyp har detta projekt försökt utreda hur detta kan ge användaren bättre förståelse kring sin egen hälsa och med det förbättrad prevention och vård.

17:00
Avslutning


31 maj, 2023 (kl 13:20-16:30)

Plats: TA303 (Teknikhuset)
Online: https://umu.zoom.us/j/66865618981 (passcode: ID-Exjobb)

13:20
Informellt försnack, tekniktest och uppkoppling av deltagare.
Välkomna!

13:30
Anja Tjärnhage
Digitalizing Football Referee Note-Taking

I samarbete med Sportswik

Det finns stora möjligheter att förbättra användarupplevelsen av de administreringsverktyg fotbollsdomare använder i Sverige idag. Genom att utforska domares behov före, under och efter en match, syftade den här studien på att undersöka och föreslå ett lämpligt sätt att utforma ett gränssnitt för domare som täcker de aktiviteter de utför i samband med en match, inklusive den administrativa delen av matchrapportering.

14:30
Adam Bylund
Data pipeline design for audit analytics: Data ingestion tools evaluation & proof of concept

I samarbete med Senseworks

Företaget Senseworks utvecklar Software as a Service lösningen Link som ska underlätta arbetet med dataanalys för revisorer. För insamlande av data utvecklar Senseworks en ny data pipline. Som en del av detta, har denna studie som mål att undersöka vilket data ingestion tool som är bäst lämpad att ingå i denna data pipeline. Samt utveckla ett Proof of Concept för ett valt verktyg för att påvisa dess praktiska möjligheter.

15:30
Frida Aringskog
Effortless Charging: Enhancing Usability in Electric Car Mobile Applications

I samarbete med Rejlers

One reason why some hesitate to choose an electric car is the complexity of charging. A solution to this problem is to provide drivers with mobile apps that assist and simplify the charging process. This thesis explores the usability of such mobile apps. 

16:30
Avslutning


1 juni, 2023 (kl 8:50-15:00)

Plats: TA303 (Teknikhuset)
Online: https://umu.zoom.us/j/66865618981 (passcode: ID-Exjobb)

8:50
Informellt försnack, tekniktest och uppkoppling av deltagare.
Välkomna!

09:00
William Danielsson

Building a Smart Office Application Using the IoT Communication Protocol Matter and Network Protocol Thread
In cooperation with Daresay

The IoT communication protocol Matter is a trending tech in the Smart Home industry. Matter is the first standard for communication between Smart Home devices, making it possible for products from leading companies such as Apple, Amazon and Google to be compatible with each other for the first time. William has explored the Matter protocol and the new network protocol Thread, that is tailored for IoT devices, and created a sensor based Smart Office solution by using Matter over Thread technology.
This session will be in English.

10:00
Ingrid Berglund

Design systems for accessibility
I samarbete med Metria

För att digitala tjänster ska bli tillgängliga för alla användare, oavsett funktionsnedsättningar eller andra behov, behöver UX-designers och utvecklare arbetsmetoder som främjar det. En möjlig utgångspunkt för tillgänglighetsarbete är företagets designsystem, där de anställda hittar gemensamma riktlinjer och byggstegnar för användargränssnitt. Kan tillgänglighet, genom designsystemet, göras överkomligt istället för överväldigande?

11:00
Martin Wikar

Designing an electricity order creation workflow for novice- and expert users
I samarbete med Advania

Discover how electricity procurement challenges are addressed through a redesigned an order creation workflow. This master thesis focuses on improving the usability of a web-based tool, catering to both novice and expert users. Explore the user-centered design approach, prototype iterations, and promising outcomes achieved. Gain insights into the future implementation and potential challenges of developing a more user-friendly web application for electricity procurement.

12:00
Lunch

13:00
Adam Hörnemalm
ChatGPT as a Software Development Tool

I samarbete med THNX Innovation
Förekomsten av generativ AI har påverkat många delar av samhället stort, inte minst den privata arbetssektorn. Denna studie undersöker hur generativa AI verktyg så som ChatGPT kan användas för att effektivisera systemutvecklare i sitt arbete. Utöver detta evalueras verktygets risker, systemutvecklares attityder till att arbeta med dessa verktyg, och slutgiltigheten presenteras generella rekommendationer över hur företag bör gå till väga för att använda sig av dessa verktyg.

14:00
Sandra Rannanpää
Designing Applicant Tracking Systems: A user-centered approach to improving recruiter efficiency

In cooperation with Teamtailor

This thesis explores how to improve recruiter efficiency when managing a candidate and their application, for a job by applying a user-centered design approach. Researching how recruiters work when evaluating a job application and managing the candidate throughout the recruiting process, resulted in interesting insights from a recruiter’s perspective. Text-based suggestions, as well as a design proposal for a candidate profile in Applicant Tracking Systems were created.
This session will be in English.

15:00
Avslutning


2 juni, 2023 (kl 8:20-12:30)

Plats: TA303 (Teknikhuset)
Online: https://umu.zoom.us/j/66865618981 (passcode: ID-Exjobb)

8:20
Informellt försnack, tekniktest och uppkoppling av deltagare.
Välkomna!

08:30
Ebba Wåhlin

Designing for Mental Health: Facilitating Mental Health Help-Seeking Online in Sweden
I samarbete med Omegapoint Uppsala AB
I redovisningen av examensarbetet “Design för psykisk hälsa: Att Underlätta Hjälpsökande Online i Sverige” presenteras designprocessen för att ta fram en hemsida som gör det lätt att hitta rätt stöd och hjälp för psykiska besvär. Med tydlig, tillgänglig och individanpassad information har hemsidan visat sig bättre än 1177.se på att hjälpa oerfarna hjälpsökare att hitta den hjälp de behöver. Ta del av denna presentation för att lära dig hur man kan göra information om psykisk hälsa tillgänglig för alla.

9:30
Signe Bennmarker

Exploring the Future of Movie Recommendations : Increasing User Satisfaction Using Generative Artificial Intelligence Conventional Agents
I samarbete med Daresay
Har du någonsin slösat bort halva kvällen med att bläddra igenom oändliga titlar på streamingtjänster, bara för att ge upp i jakten på en film att se?
Under denna presentation kommer du att få veta hur överväldigande mängder alternativ påverkar dina val, varför personliga rekommendationer är viktiga och vad som faktiskt gör oss nöjda med dem. Presentationen tar dig genom resan från frågan “Varför är det så svårt att välja vad man ska titta på?” till att undersöka hur generativ AI kan användas för att rekommendera filmer.

10:30
Carla Roos Morales

User-Centered Methods on Established Products
I samarbete med NASDAQ
This thesis developed and tested a user-centered methodology for integration with other established products. It involved investigating user research methods, constructing the methodology, and evaluating its effectiveness. The results provide a valuable approach to enhance user understanding, aligning products with user needs, and promoting user-centered design principles, even in teams without dedicated UX personnel.

11:30
Linus Lundqvist

Drupal and ReactJS: An Evaluation of Decoupled Drupal and React
In cooperation with Websystem
The work performed set out to research how and why decoupled Drupal should be used. Specifically in combination with ReactJS as the tool for implementing the user application. The work also aimed to be conducted and summarized so it could be used to guide people into the world of decoupled Drupal.
This session will be in English.

14:00
Examensceremoni för inbjudna!


20 juni, 2023 (kl 8:50-15:00)

Plats: TA301 (Teknikhuset)
Online: https://umu.zoom.us/j/66865618981 (passcode: ID-Exjobb)

8:50
Informellt försnack, tekniktest och uppkoppling av deltagare.
Välkomna!

09:00
Reza Parvar
Designing a game exploring how others’ choices influence our own decisions – An interactive game adapted for in-flight Entertainment systems

I samarbete med Tactel AB

Have you ever felt that other people’s decisions have affected your own? Interactions with others can influence our decisions, often without us being aware. Our unique personalities and mindsets shape our choices in different areas. This thesis has designed a game adapted for IFE systems to investigate the impact of data visualisation on decision-making.

10:00
Kristina Bergquist 

Integrating synthesised narration into an audiobook service 
I samarbete med Storytel 

The experience of listening to an audiobook compared to reading a physical book can be very different. Human voices have narrated most audiobooks and their role is crucial for the audiobook experience. But what happens to the experience when the voice become synthesised? This study aims to investigate users attitudes to the use of synthesised narration for audiobooks together with presenting a design solution for how to integrate this in an audiobook service. 

11:00
Maja Edström

Re-design and usability improvement of Arvue – an AR application displaying houses in their real context
I samarbete med Softhouse Neava AB

The company Softhouse Neava AB has developed an AR application, Arvue, that gives you the ability to display house models in full scale at their intended site. This thesis focuses on re-designing the user interface of Arvue, with the aim to improve its usability.

11:50
Malin Bergström

Daily Green: Idé till en mobilapplikation som hjälper människor att få in mer grönsaker i sin kost.
Presentation av kandidatuppsats i Medieteknik

12:10
Lunch

13:00
Pontus Sundgren

Designing for usability and user engagement
I samarbete med Twiceme Technology AB

Twiceme Technology was looking to improve its core product – the twICEme app. Therefore a complete UX/UI revision was done. This study investigates combining competitive, parallel, and iterative design methods for usability and a streamlined design process.

14:00
Irma Krantz

Intuitive user interface supporting forest machine drivers
I samarbete med Komatsu Forest

Komatsu Forest is a manufacturer of machines for mechanized forestry. The forest machines consist of harvesters who trap and chop trees and forwarders who load and transport logs to the road. The objective of this study is to design a prototype of a user-friendly interface that makes it easy for the forest machine drivers to find the information they need. 


För mer information eller frågor, kontakta examinator och kursansvarig: Thomas Mejtoft


Information till studenter som redovisar sitt examensarbete:
Information kring processen efter själva redovisningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *